Aktualności

odpady-5-270x2701

Informacja na temat obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

Informacja na temat obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej   Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z […]

czytaj więcej