Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

rfbd

 

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów
Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego

 

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość zadania: 1 317 470,18 PLN
Wartość dofinansowania:       869 594,16 PLN

Opis zadania:

Na odcinku drogi gminnej w miejscowości Śladów o długości 657,00 m została przebudowana jezdnia o szerokości 6,00 m z nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m po lewej stronie jezdni na odcinku o długości 21,00 m oraz po prawej stronie jedni na odcinku o długości 657,00 m, po lewej stronie jedni na odcinku o długości 636,00 m wykonany został chodnik z kostki brukowej, zjazdy po stronie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szerokości 5,00 m po przeciwnej stronie o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 5,00 m. Wykonany został kanał technologiczny. Ustawione zostało stałe oznakowanie pionowe.

 

 

 


rfbd

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego

 

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Całkowita wartość zadania: 476 288,72 PLN
Wartość dofinansowania: 270 297,21 PLN

Opis zadania:

Na odcinku drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Janów o długości 264,00 m została wykonana nowa konstrukcja jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m, pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m, zjazdy o nawierzchni z kruszywa łamanego o szerokości 4,00 m w miejscach występowania rowu odwadniającego oraz odtworzone zostały rowy odwadniające. Wykonany został kanał technologiczny. Ustawione zostało stałe oznakowanie pionowe.