Nasza Gmina

Nasza Gmina Brochów jest wsią będąca siedzibą władz gminy o tej samej nazwie, znajduje się około 54 kilometry od Warszawy i około siedmiu kilometrów od rozlewiska Wisły. Gminę zamieszkuje nieco ponad cztery tysiące osób. Gminę przecina rzeka Łasica, z kolei zachodnią jej granicę stanowi Bzura, północną natomiast Wisła. Charakter obszaru jest wybitnie rolniczy – przemysł nie zanieczyszcza środowiska. Dodatkowo utrzymaniu stanu przyrody sprzyja otoczenie Kampinoskiego Parku Narodowego, który wkracza na część terenów gminy Brochów.