Unia Europejska

logo UE flaga

PROJEKTY REALIZOWANIE PRZY WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJ:

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

  1. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brochów

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007-2013

  1. System gospodarki wodno – ściekowej Gmina Brochów – Etap I