Unia Europejska

logo UE flaga

PROJEKTY REALIZOWANIE PRZY WSPARCIU UNII EUROPEJSKIEJ:

WersjaRPOWM_poziomy kolor

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

  1. Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brochów
  2. Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007-2013

  1. System gospodarki wodno – ściekowej Gmina Brochów – Etap I

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

  1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 380124W „Gruszowa” w miejscowości Brochów, Gmina Brochów

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

  1. Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w imprezach sportowych/masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie Gmina Brochów