Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów

Logo kolor

Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów
Projekt pt. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Edutainment a Gminą Brochów w okresie IX 2017 – VIII 2019. Wartość projektu: 994 097,50 zł, w tym wkład własny: 50 000,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 1. a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. b) rozwój kompetencji 18 nauczycieli (17K);
 3. c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych;
Dofinansowanie UE: 795 278,00 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Język rosyjski
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Naukowe Show
 9. ROBO-Lab
 10. Laboratorium Kodowania
 11. Półkolonie naukowe
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.