Teleadresy

WAŻNE TELEFONY:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

ul. Piastowska 1
46 862 23 70; 998; 112

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie
ul. Warszawska 23
46 863 72 00; 997; 112

Pogotowie Ratunkowe
999; 112

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”
w Sochaczewie

ul. Batalionów Chłopskich 3/7
centrala: 46 864 95 00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie

22 725 70 52

Szkoła Podstawowa w Brochowie
22 725 70 59

spbrochow@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Śladowie
22 725 71 44

Szkoła Podstawowa w Lasocinie
22 725 77 77

splasocin@onet.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie
505 955 437

bibliotekabrochow27@interia.pl

Filia biblioteczna w Śladowie
22 725 71 44

prosić bibliotekę

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brochowie

22 725 70 03

gzgk@brochow.pl

Oczyszczalnia ścieków w Janowie
22 796 55 07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
22 725 71 82

gops.br@hot.pl

Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 65
46 864 18 40

Konserwacja oświetlenia drogowego
„ELBIT” Roman Gołaszewski

zgłoszenia awarii oświetlenia drogowego przyjmowane będą
w godz. 8.00 – 18.00
we wszystkie dni robocze
694 894 193

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
W Warszawie

Odział w Bielicach
46 862 00 40 (śr, czw i pt)
Brochów
22 725 72 88 (pn i wt)

„Poczta Polska” S.A. Urząd Pocztowy
w Brochowie

22 725 71 14

Warszawski Bank Spółdzielczy Filia Brochów
22 725 70 04

Kampinoski Park Narodowy
Izabelin,
ul. Tetmajera 38
22 722 60 01; 722 60 21