Rada Gminy

KADENCJA

 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Brochów

Jacek Karaś

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brochów

Marcin Nawrocki


Grażyna Brych

Cezary Gronecki

Mieczysław Grzegorowski

Stanisław Jaczyński

Aleksander Kapałka

Robert Karaś

Iwona Kopka

Janusz Miecznikowski

Krzysztof Mijakowski

Marek Orliński

Henryk Rutkowski

Ewa Stępień

Michał Szymański


Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji

Aleksander Kapałka

Członkowie Komisji

Grażyna Brych

Ewa Stępień

Stanisław Jaczyński

Janusz Miecznikowski


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji

Robert Karaś

Członkowie Komisji

Brych Grażyna

Krzysztof Mijakowski

Cezary Gronecki

Aleksander Kapałka


Komisja Budżetowa

Przewodniczący Komisji

Michał Szymański

Członkowie Komisji

Marek Orliński

Krzysztof Mijakowski

Mieczysław Grzegorowski

Robert Karaś


Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa

Przewodniczący komisji

Cezary Gronecki

Członkowie Komisji

Henryk Rutkowski

Jacek Karaś

Iwona Kopka

Marcin Nawrocki


Komisja skarg, wniosków i petycji

Przewodnicząca Komisji

Iwona Kopka

Członkowie Komisji

Cezary Gronecki

Janusz Miecznikowski

Robert Kraś

Marek Orliński


Komisja Statutowa – doraźna

Przewodniczący Komisji

Robert Karaś

Członkowie Komisji

Michał Szymański

Marcin Nawrocki

Cezary Gronecki

Iwona Kopka