Rada Gminy

 • Tomasz Staszewski – Przewodniczący Rady Gminy Brochów
 • Stanisław Krzysztof Jaczyński – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brochów
 • Wiesław Biernat
 • Krystyna Fijołek
 • Mieczysław Grzegorowski
 • Leszek Jaczyński
 • Marek Jakubowski
 • Krystian Jarema
 • Aleksander Kapałka
 • Janusz Miecznikowski
 • Marcin Witold Nawrocki
 • Aniela Jolanta Piórkowska
 • Andrzej Przygoda
 • Michał Szymański
 • Ewa Stępień

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Aleksander Kapałka – Przewodniczący Komisji
Wiesław Biernat – Członek Komisji
Janusz Miecznikowski – Członek Komisji
Jaczyński Leszek – Członek Komisji
Marcin Nawrocki – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna
Stępień Ewa – Przewodniczący komisji
Jarema Krystian – Członek Komisji
Szymański Michał- Członek komisji

Komisja Budżetowa
Staszewski Tomasz – Przewodniczący Komisji
Fijołek Krystyna – Członek Komisji
Przygoda Andrzej – Członek Komisji
Szymański Michał – Członek Komisji
Piórkowska Aniela – Członek Komisji

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa
Jarema Krystian – Przewodniczący komisji
Grzegorowski Mieczysław – Członek Komisji
Jaczyński Stanisław – Członek Komisji
Ewa Stępień – Członek Komisji
Nawrocki Marcin – Członek Komisji