Rada Gminy kadencja 2018-2023

 • Jacek Karaś – Przewodniczący Rady Gminy Brochów
 • Marcin Nawrocki- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brochów
 • Grażyna Brych
 • Cezary Gronecki
 • Mieczysław Grzegorowski
 • Stanisław Jaczyński
 • Aleksander Kapałka
 • Robert Karaś
 • Iwona Kopka
 • Janusz Miecznikowski
 • Krzysztof Mijakowski
 • Marek Orliński
 • Henryk Rutkowski
 • Ewa Stępień
 • Michał Szymański

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Skład Komisji

Aleksander Kapałka – Przewodniczący Komisji

Grażyna Brych – Członek Komisji

Ewa Stępień – Członek Komisji

Stanisław Jaczyński – Członek Komisji

Janusz Miecznikowski- Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji

Robert Karaś – Przewodniczący Komisji

Brych Grażyna – Członek Komisji

Krzysztof Mijakowski- Członek Komisji

Cezary Gronecki – Członek Komisji

Aleksander Kapałka – Członek Komisji

 

Komisja Budżetowa

Skład Komisji

Michał Szymański – Przewodniczący Komisji

Marek Orliński – Członek Komisji

Krzysztof Mijakowski – Członek Komisji

Mieczysław Grzegorowski – Członek Komisji

Robert Karaś – Członek Komisji

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa

Skład Komisji

Cezary Gronecki  – Przewodniczący komisji

Henryk Rutkowski – Członek Komisji

Jacek Karaś – Członek Komisji

Iwona Kopka – Członek Komisji

Marcin Nawrocki – Członek Komisji

Komisja skarg, wniosków i petycji

Iwona Kopka – Przewodnicząca Komisji

Cezary Gronecki – Członek Komisji

Janusz Miecznikowski – Członek Komisji

Robert Kraś – Członek Komisji

Marek Orliński – Członek Komisji

Komisja Statutowa – doraźna

Robert Karaś – Przewodniczący Komisji

Michał Szymański – Członek Komisji

Marcin Nawrocki – Członek Komisji

Cezary Gronecki – Członek Komisji

Iwona Kopka – Członek Komisji