Inwestycje

Tablica


Remont mostu w Nowej Wsi-Śladów.

20170905_100912    20170905_100947

 

 

***********************************************************************************************************

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów.

Budowa sieci wodociągPrzepompownia Gmina Brochówowej w miejscowości Janów obejmuje: Roboty ziemne, Roboty montażowe, Przekraczanie przeszkód terenowych, Roboty nawierzchniowe i wykańczające, Roboty uzupełniające.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary obejmuje: w branży architektoniczno-konstrukcyjnej: Budynek Technologiczny, Zbiornik wody uzdatnionej, Zbiornik wód popłucznych, Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego, Ogrodzenie i śmietnik; w branży sanitarnej: Instalacje kanalizacji sanitarnej, Instalacje wodociągową, Technologię uzdatniania, Automatyka, sterowanie i wizualizacja, Próby i sprawdzenia, rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania, Studnie głębinowe – wykonanie nowych studni głębinowych; w branży elektrycznej: Instalacje elektryczne siły i oświetlenia, przyłącze energetyczne.

 

logo małe „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary

oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”

 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,

w kwocie 2.228.222,00 zł