Inwestycje

tablicaPolskiŁad

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

 

ROZBUDOWA GMINNEGO CENTRUM MEDYCZNO – REHABILITACYJNEGO W BROCHOWIE

Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Inwestycja obejmuje również wyposażenie pomieszczeń po rozbudowie, zakup sprzętu komputerowego, zakup sprzętu do rehabilitacji, densytometru, aparatu USG i aparatu USG przenośnego.

Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie jest niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej.


Tablica


Remont mostu w Nowej Wsi-Śladów.

20170905_100912    20170905_100947

 

 

***********************************************************************************************************

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów.

Budowa sieci wodociągPrzepompownia Gmina Brochówowej w miejscowości Janów obejmuje: Roboty ziemne, Roboty montażowe, Przekraczanie przeszkód terenowych, Roboty nawierzchniowe i wykańczające, Roboty uzupełniające.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary obejmuje: w branży architektoniczno-konstrukcyjnej: Budynek Technologiczny, Zbiornik wody uzdatnionej, Zbiornik wód popłucznych, Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego, Ogrodzenie i śmietnik; w branży sanitarnej: Instalacje kanalizacji sanitarnej, Instalacje wodociągową, Technologię uzdatniania, Automatyka, sterowanie i wizualizacja, Próby i sprawdzenia, rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania, Studnie głębinowe – wykonanie nowych studni głębinowych; w branży elektrycznej: Instalacje elektryczne siły i oświetlenia, przyłącze energetyczne.

 

logo małe „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary

oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów”

 dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki,

w kwocie 2.228.222,00 zł