Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie prowadzi działalność w zakresie poboru, uzdatniania i zaopatrzenia mieszkańców gminy Brochów w wodę. Zajmuje się również odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych.  Zakład świadczy usługi w zakresie odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych, beczką asenizacyjną o pojemności 6000 litrów. W zakres działalności jednostki wchodzi także koszenie poboczy, wycinka krzaków oraz drobne naprawy nawierzchni i uzupełnianie oznakowania dróg.

 

KONTAKT

Oczyszczalnia ścieków w Janowie:

Janów 51B, 05-088 Brochów

tel. (22) 796-55-07

512-056-732


Biuro:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

tel. (22) 100-25-94

gzgk@brochow.pl

Kierownik:

Aneta Tkacz

tel. (22) 100- 25-93


Nr konta: 94 8015 0004 0006 2994 2011 0001