Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska

mab_reserve_blue_eng MaB002 RB PK mapa

 

Tereny Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z jego otuliną w 2000 r. otrzymały tytuł Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska. Tym samym nasza mała ojczyzna dołączyła do międzynarodowej sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera (Man and Biosphere – MaB) – prestiżowego grona obszarów o unikatowych walorach przyrodniczych, na których ochrona przyrody idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem ekonomicznym.

W dniu 5 lipca 2023 r. powołana została Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery Puszcza Kampinoska, której Gmina Brochów Kampinoski Park Narodowy, Muzeum, etc. – tu proszę uzupełnić pełną nazwę Państwa jednostki … jest członkiem. Celem działania Rady jest wspieranie współpracy oraz budowanie platformy wymiany informacji i doświadczeń, integrowanie różnych grup interesu oraz inicjowanie działań na rzecz właściwego funkcjonowania i rozwoju Rezerwatu Biosfery.

Broszura RB PK – 2015r.

mab_reserve_blue_eng