Ochotnicze Straże Pożarne

JEDNOSTKI OSP W GMINIE BROCHÓW

 straże

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział  w działaniach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

Strażacy, oprócz podejmowania wyzwań związanych z ratownictwem biorą czynny udział w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne, wspierają oddolne inicjatywy mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnych.

Na terenie Gminy Brochów działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 3 z nich należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG).

Są to: OSP Brochów, OSP Śladów, OSP Wólka Smolana.


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Brochowie

Prezes: Artur Barański

Adres: Brochów 25, 05-088 Brochów


 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Smolanej

Prezes: Krzysztof Liszkiewicz

Adres: Wólka Smolana 21, 05-088 Brochów

 


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Plecewicach

 

Prezes: Mariusz Wadecki

Adres: Plecewice 50, 05-088 Brochów


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach

Prezes: Mariusz Sztandur

Adres: Przęsławice 52, 05-088 Brochów


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Miszorach

 

Prezes: Wojciech Szynert

Adres: Miszory 37, 05-088 Brochów


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kromnowie

 

Prezes: Jacek Wosiński

Adres: Kromnów 15, 05-088 Brochów


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Śladowie

 

Prezes: Jacek Karaś

Adres: Śladów 56, 05-088 Brochów