Struktura urzędu

 • Piotr Andrzej SzymańskiWójt Gminy

 • Wioletta Dobrowolska – Sekretarz Gminy, Kierownik USC

 •  Hanna WawrzynSkarbnik Gminy

 • Agnieszka Walisiewicz – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 • Agnieszka Winnicka – Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 • Eliza Biernacka– Inspektor ds. stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • Natalia Makowska – Młodszy Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Alicja WadeckaInspektor ds. księgowości budżetowej i płac

 • Aleksandra JaremaInspektor ds. księgowości budżetowej

 • Anna Golik – Inspektor ds. księgowości budżetowej
 • Tamara KowalskaGłówny księgowy ZEAS

 • Bożena PrzygodaInspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości podatkowej opłat

 • Maria Rojek Inspektor ds. inwestycji ,zamówień publicznych

 • Monika Błaszczyk -Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego

 • Łukasz Kopka – Inspektor ds. bezpieczeństwa, bip, bhp, promocji, drogownictwa, OSP

 • Joanna Tarczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych

 • Martyna Bielawska– podinspektor ds. gospodarki odpadami

 • Anna ŚcigockaInspektor ds. obsługi rady, kadr, archiwum zakładowego i działalności gospodarczej
 • Fryderyk Pawełek – Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego