Struktura urzędu

 • Piotr Andrzej Szymański – Wójt Gminy Brochów

 • Łukasz Kopka – Zastępca Wójta, Kierownik Referatu Organizacyjnego

 • Hanna Wawrzyn – Skarbnik Gminy

 • Żaneta Król – Podinspektor ds. kancelaryjnych

 • Agnieszka Walisiewicz – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 • Agnieszka Winnicka – Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 • Eliza Biernacka- Inspektor ds. stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych
 • Natalia Makowska – Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Alicja Wadecka – Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac

 • Anna Winnicka – Inspektor ds. księgowości budżetowej 
 • Aleksandra Jarema – Inspektor ds. księgowości budżetowej

 • Anna Golik – Inspektor ds. księgowości budżetowej
 • Tamara Kowalska – Główny księgowy ZEAS

 • Bożena Przygoda – Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości podatkowej opłat

 • Maria Rojek – Inspektor ds. inwestycji ,zamówień publicznych

 • Monika Pabjan – Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego

 • Joanna Tarczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych

 • Agnieszka Wieczorek – podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych
 • Aneta Tkacz – podinspektor ds. gospodarki odpadami

 • Anna Ścigocka – Inspektor ds. obsługi rady, kadr, archiwum zakładowego i działalności gospodarczej
 • Fryderyk Pawełek – Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego