Struktura urzędu

 • Piotr Andrzej SzymańskiWójt Gminy

 • Łukasz Kopka – Zastępca Wójta

 • Artur Krawczyk – Sekretarz Gminy,

 •  Hanna WawrzynSkarbnik Gminy

 • Agnieszka Walisiewicz – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 • Agnieszka Winnicka – Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
 • Eliza Biernacka– Inspektor ds. stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • Natalia Makowska – Młodszy Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Alicja WadeckaInspektor ds. księgowości budżetowej i płac

 • Aleksandra JaremaInspektor ds. księgowości budżetowej

 • Anna Golik – Kierownik Referatu Finansowego
 • Tamara KowalskaGłówny księgowy ZEAS

 • Bożena PrzygodaInspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości podatkowej opłat

 • Marta GłuchowskaInspektor ds. wymiaru podatku i opłat

 • Maria Rojek Inspektor ds. inwestycji ,zamówień publicznych

 • Monika Pabjan-Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzenneg

 • Joanna Tarczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych

 • Agnieszka Wieczorek – Inspektor ds. zamówień publicznych

 • Marta Józwik – Inspektor ds. zamówień publicznych

 • Monika Biernat– podinspektor ds. gospodarki odpadami

 • Marta Gzula– podinspektor ds. gospodarki odpadami

 • Anna ŚcigockaInspektor ds. obsługi rady, kadr, archiwum zakładowego i działalności gospodarczej
 • Fryderyk Pawełek – Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego