Struktura urzędu

Wójt Gminy
Piotr Szymański
Pokój nr 20
wojt@brochow.pl

Zastępca Wójta
Łukasz Kopka
Pokój nr 20
tel. (22) 100 25 82
l.kopka@brochow.pl

Sekretarz Gminy
Artur Krawczyk
Pokój nr 20
tel. (22) 100 25 82
a.krawczyk@brochow.pl

Skarbnik
Hanna Wawrzyn
Pokój nr 15
tel. (22) 100 25 95
skarbnik@brochow.pl


Sekretariat
Elżbieta Wosińska
Pokój nr 20
tel. (22) 100 25 80
gmina@brochow.pl

Biuro Obsługi Mieszkańca
Klaudia Nowak
Pokój nr 1
tel. (22) 100 25 99
informacja@brochow.pl


Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

Pokój nr 19

tel. (22) 100 25 82

Agnieszka Walisiewicz

Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego
a.walisiewicz@brochow.pl

Anna Paciorkowska

Pomoc Administracyjna
a.paciorkowska@brochow.pl


 Pokój nr 16

tel. (22) 100 25 84

Monika Pabjan

Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego
m.pabjan@brochow.pl

Agata Kuligowska

Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego
a.kuligowska@brochow.pl


Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie

Pokój nr 12

tel. (22) 100 25 87

Agnieszka Winnicka

Kierownik Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brochowie

Tamara Kowalska

Główna Księgowa Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brochowie
szkoly.br@brochow.pl


Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Pokój nr 18

tel. (22) 100 25 96

Joanna Tarczyk

Kierownik ds. Inwestycji
j.tarczyk@brochow.pl

Agnieszka Wieczorek

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
a.wieczorek@brochow.pl

Natalia Stefaniak

Pomoc Administracyjna
n.stefaniak@brochow.pl


Pokój nr 17

tel. (22) 100 25 97

Marta Józwik

Inspektor ds. Zamówień Publicznych
m.jozwik@brochow.pl

Paulina Pieńczykowska

Pomoc Administracyjna
p.pienczykowska@brochow.pl

Milena Szwarc

Pomoc Administracyjna
m.szwarc@brochow.pl


Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 4

tel. (22) 100 25 86, (22) 100 25 90

Eliza Biernacka

Inspektor ds. stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych

Natalia Makowska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

n.makowska@brochow.pl


Rada Gminy

Pokój nr 9

tel. (22) 100 25 84

Anna Ścigocka

Inspektor ds. obsługi rady, kadr, archiwum zakładowego

Katarzyna Jarema

Pomoc Administracyjna
k.jarema@brochow.pl


Referat Gospodarki Odpadami

Pokój nr 25

tel. (22) 100 25 83

Marta Gzula

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami
odpady@brochow.pl

Aleksandra Rutkowska

Pomoc Administracyjna
a.rutkowska@brochow.pl


Referat Finansowo – Podatkowy

Pokój nr 14

tel. (22) 100 25 98

Anna Golik

Kierownik Referatu Finansowo- Podatkowego
a.golik@brochow.pl

Aleksandra Jarema

 Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
a.jarema@brochow.pl


Pokój nr 21

tel. (22) 100 25 88

Marta Głuchowska

Podinspektor ds. Wymiaru Podatków i Opłat Wiejskich oraz Księgowości Podatkowej
m.gluchowska@brochow.pl

Aleksandra Chądzyńska

Pomoc Administracyjna

a.chadzynska@brochow.pl


Pokój nr 13

tel. (22) 100 25 89

Alicja Wadecka

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej i Płac

a.wadecka@brochow.pl

Bożena Pręgowska

Podinspektor ds. Księgowości Podatkowej

b.pregowska@brochow.pl