Struktura urzędu

 • Piotr Andrzej SzymańskiWójt

 • Wioletta Dobrowolska – Sekretarz, Kierownik USC

 •  Hanna WawrzynSkarbnik

 • Magdalena Cętkowska – Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami

 • Agnieszka Walisiewicz – Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Budownictwa i Planowania Przestrzennego

 • Agnieszka Winnicka – Kierownik ZEAS
 • Eliza Biernacka– Inspektor ds. stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej
 • Alicja WadeckaInspektor ds. księgowości budżetowej i płac

 • Jadwiga JędraszczakInspektor ds. księgowości budżetowej

 • Tamara KowalskaGłówny księgowy ZEAS

 • Bożena PrzygodaInspektor ds. wymiaru podatku i opłat oraz księgowości podatkowej opłat

 • Maria Rojek Inspektor ds. inwestycji ,zamówień publicznych

 • Monika Błaszczyk -Inspektor ds. Ochrony Środowiska, Budownictwa, Planowania Przestrzennego

 • Łukasz Kopka – Inspektor ds. bezpieczeństwa, bip, bhp, promocji, drogownictwa, OSP

 • Joanna Tarczyk – Inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych

 • Anna Golik , zastępstwo Filip Kopka – Inspektor ds. gospodarki odpadami

 • Anna ŚcigockaInspektor ds. obsługi rady, kadr i archiwum zakładowego
 • Fryderyk Pawełek – Inspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego