Edukacja

Edukacja ekologiczna zmierza do zmiany negatywnych nawyków ludzi w stosunku do przyrody. Ma ona na celu wykształcenie w odbiorcach postaw przyjaznych środowisku, które mają na celu zachowanie tego wspólnego dobra dla przyszłych pokoleń.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczególnie istotnym tematem jest selektywna zbiórka odpadów.

Zasady segregacji odpadów w Gminie Brochów

 

 

Zasady Segregacji Odpadów w Gminie Brochów (2)

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to strategia produkcji i konsumpcji która to minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo jak to możliwe. W tym rozwiązaniu gospodarka o obiegu zamkniętym, dzięki odpowiednim zarządzaniu łańcuchem dostaw, eliminuje pojęcie końca życia produktu. W praktyce oznacza to ograniczenie do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

GOZ