Edukacja

Edukacja ekologiczna zmierza do zmiany negatywnych nawyków ludzi w stosunku do przyrody. Ma ona na celu wykształcenie w odbiorcach postaw przyjaznych środowisku, które mają na celu zachowanie tego wspólnego dobra dla przyszłych pokoleń.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczególnie istotnym tematem jest selektywna zbiórka odpadów.

Zasady segregacji odpadów w Gminie Brochów

 

Zasady Segregacji Odpadów w Gminie Brochów (2)