WYMIANA PIECÓW Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

WÓJT GMINY BROCHÓW INFORMUJE ODNOŚNIE WYMIANY PIECÓW

Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

 

            Gmina Brochów zamierza w 2018 roku wnioskować o dofinansowanie na wymianę kotłów węglowych na elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub paliwa gazowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wniosek zostanie złożony przez Gminę Brochów w imieniu jej mieszkańców. W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostałą kwotę realizowanej inwestycji mieszkańcy poniosą we własnym zakresie. Oprócz kosztów wymiany urządzenia grzewczego w gospodarstwie domowym, doliczyć należy również wykonanie audytu energetycznego lub świadectwa energetycznego dla budynków zakwalifikowanych do projektu. Dokument energetyczny musi być załączony do wniosku o dofinansowanie. Złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Wyboru wszystkich wykonawców dokona Gmina. Świadectwo energetyczne musi spełniać odpowiednie normy wskazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, żeby zakwalifikować się do projektu. Mieszkańcy gminy Brochów zainteresowani wzięciem udziału w projekcie proszeni są o składanie wniosków do dnia 27 kwiecień 2018r.

Nabór wniosków jest ogłoszony od 30 marca do 6 czerwca tego roku.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 80% netto inwestycji.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nie wcześniej niż październik 2018 roku.

W przypadku kotłów gazowych wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie przyłącza od sieci gazowej do budynku. Mieszkańcy, którzy nie posiadają wymaganego dokumentu będą mieli możliwość uzyskania go za pośrednictwem wyłonionego przez Gminę wykonawcę. Koszty tej usługi pokryje właściciel posesji.

Szczegółowe informacje odnośnie projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Brochów pod numerem telefonu 22 725 70 03 wew. 231 lub wew. 216 lub wew. 224

ANKIETA ODNOŚNIE WYMIANY PIECÓW Z DOFINANSOWANIEM