Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 380124W

logotyp prow lgd 2014 2020

 

W dniu 10.08.2017 roku Gmina Brochów podpisała z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 380124W „gruszowa” w miejscowości Brochów, Gmina Brochów”.

Inwestycja ma na celu skrócenie czasu dojazdu mieszkańcom do obiektów użyteczności publicznej. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja zrealizowana zostanie w miejscowości Brochów na działce o numerze ewidencyjnym 225. Droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego z poboczem gruntowym o szerokości 0,57m. W ramach projektu zostanie zaprojektowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przy przebudowywanej drodze występują zjazdy do nieruchomości wykonane z kruszywa. Zaprojektowano również 3 mijanki umożliwiające wymijanie pojazdów.

 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie