2023-03-08 Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wydłużenie terminu składania wniosków

*************************************************

Informacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, Gmina Brochów planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na

przedsięwzięcie w zakresie unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy do składania wniosków na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w terminie do dnia

17.03.2023 r. – złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy zadeklarować ilość odpadów zebranych w okresie do września 2023 r.

Orientacyjny termin odbierania odpadów – październik 2023 r.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Brochów dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Usuwanie folii rolniczych ogłoszenie

Usuwanie folii rolniczych skan z podpisem

Usuwanie folii rolniczych wniosek