Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt

Urząd Gminy w Brochowie przekazuje dane kontaktowe osób wyznaczony w sprawie przekazywania zgłoszeń dotyczących bezdomnych zwierząt, chorych a także rannych w wypadkach drogowych .

Urząd Gminy Brochów informuję, że w/w działaniami zajmuje się :

Firma zajmująca się odbiorem i utylizacją martwych zwierząt:

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN’’ Sp. z o.o. Florianów 24,99-311 Bedlno, telefon kontaktowy 24 282 16 53

MAXIVET Przychodnia Weterynaryjna Emilia Kamelak, ul.Staszica 27A, 96-500 Sochaczew, telefon kontaktowy: 514 061 872.

Urząd Gminy Brochów: Biuro Obsługi Mieszkańca telefon : (22) 100 25 99