WYŚLIJ PIT PRZEZ INTERNET

skarbowy urząd

WYŚLIJ PIT PRZEZ INTERNET

Rok 2018 jest już dziesiątym rokiem, w którym możemy składać do Urzędu Skarbowego dokumenty w formie elektronicznej. Z satysfakcją pragniemy poinformować o zwiększającej się liczbie deklaracji i informacji podatkowych składanych za pośrednictwem Internetu. -strony

www.e-deklaracje.gov.pl lub www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Korzyści związane ze składaniem deklaracji drogą elektroniczną są ogromne, do nich należą:

oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji, łatwość wypełniania, gwarancja poprawności składanej deklaracji, bezpieczeństwo przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z budynku.

Urząd Skarbowy w Sochaczewie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie wśród Państwa pracowników i klientów informacji o możliwości złożenia rocznego zeznania PIT za pośrednictwem Internetu bez konieczności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie możliwe jest złożenie m. in. PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.e-deklaracjie.gov.pl , www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,   www.szybkipit.pl

Informujemy o możliwości udzielenia wsparcia ze strony tut. Urzędu polegającego na organizacji ewentualnych szkoleń skierowanych do docelowej grupy podatników(płatników) – dotyczących rozliczeń elektronicznych PIT w systemie e-deklaracje – o ile zgłosicie Państwo taką potrzebę.

Ponadto Urząd przygotował specjalnie dla podatników wydzielone stanowisko komputerowe, które służyć będzie do wypełnienia i przesłania zeznania przez Internet.

Przy stanowisku komputerowym podatnik będzie mógł uzyskać pomoc pracownika Urzędu, który   wskaze kolejne kroki postępowania przy wypełnianiu zeznania rocznego za 2017 r.

 

informacja o wydłużonych gozinach pracy

 

DYŻURY TELEFONICZNE

             Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie informuje , że ramach prowadzonej kampanii informacyjnej Szybki PIT w 3 kolejne czwartki w godzinach 10.00 – 14.00 pracownicy Urzędu Skarbowego w Sochaczewie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące rozliczenia rocznego PIT za 2017r.:

12.04.2018 r – dyżur pod telefonem 0 (46) 862 26 04 wew. 23

19.04.2018 r – dyżur pod telefonem 0 (46) 862 26 04 wew. 50

26.04.2018 r – dyżur pod telefonem 0 (46) 862 26 04 wew. 29