! ! ! WYPALANIE TRAW ! ! !

2019-03-01 postanowienie

Wypalanie traw stanowi
naruszenie przypisów Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody i podlega karze
grzywny lub aresztu.