Umowa na Gminne Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych podpisana !

Historyczny moment w Gminie Brochów.
W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy na nowy Urząd Gminy w Brochowie.
W przetargu wyłoniony został wykonawca, którym jest firma „HEGOR” z Sochaczewa. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie zostanie wykonana w ramach realizacji projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Wspólnie będziemy dopingować prace budowlane i na bieżąco zdawać Państwu relacje

rew9 rew8 rew7 rew5 rew4 rew3 rew2 rew1