Ruszył Rządowy Program ” Dobry Start”

 

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie informuje, że będzie realizować rządowy program „DOBRY START” ustanowiony przez Radę Ministrów w dniu 30 maja 2018 r.
Rządowy program „Dobry start” to świadczenie, które będzie wypłacane rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym na każde uczące się w szkole dziecko ( z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych) do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.
Świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo na każde uczące się dziecko w szkole.
Wniosek o w/wym. świadczenie będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów w godzinach urzędowania GOPS tj. pon., śr., czw., piąt. 8:00- 16:00, we wt. 9:00- 17:00:
– od 1 lipca danego roku drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego ( online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną- banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną)
– od 1 sierpnia danego roku w postaci tradycyjnej (papierowej)

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku, wniosek złożony po 30 listopada danego roku zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia „Dobry start” następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, jednak w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Dodatkowe informacji na temat programu będzie można uzyskać w siedzibie GOPS Brochów oraz pod numerem telefonu 22 725-71-82.

36482969_1882302868729168_6729657988358864896_n