Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów

W dniu 26.02.2021 roku Gmina Brochów podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów”.

Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców Gminy Brochów poprzez budowę sieci wodociągowej oraz związanej z poprawą jakości wód znajdujących się w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez budowę sieci kanalizacyjnej.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Tułowice, Sianno, Brochów, Bieliny, Kolonia Brochów, Famułki Brochowskie, Andrzejów i Łasice oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Brochów, Malanowo.

               logo flagi ue                                                                                                                  logo prow