Projekt – PUNKT ZWROTNY!

Punkt_Zwrotny_Ulotka_A5_

Punkt_Zwrotny_Plakat_A3_

Komunikat Punkt Zwrotny

Szanowni Państwo!

 

Trwa rekrutacja do projektu PUNKT ZWROTNY!

Punkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15-29 lat przebywające na terenie województwa mazowieckiego, które są:

  • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku od opuszczenia ośrodków);
  • wychowankami pieczy zastępczej (do roku od opuszczenia instytucji);
  • matki przebywające w domach samotnej matki;
  • osobami opuszczającymi zakłady karne i areszty śledcze (do roku od opuszczenia instytucji).

 

Uczestnicy przychodzący do Punktu Zwrotnego mogą skorzystać ze wsparcia:

Ø      pedagoga,

Ø      pracownika socjalnego,

Ø      psychologa,

Ø      doradcy zawodowego,

Ø      sfinansowania kursu zawodowego.

Naszą opieką objęliśmy już 13 osób, którym nieustannie pomagamy w kontynuacji edukacji, podejmowaniu pracy, walce z nałogami, oferujemy szkolenia i kursy, oraz wspieramy pod kątem psychologicznym. Czekamy na kolejnych uczestników!

Więcej informacji o projekcie w załączeniu oraz na stronie www.iped.pl/punktzwrotny.html
Projekt PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” (która jest liderem projektu), Fundacją po DRUGIE oraz miastem stołecznym Warszawa.