Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w imprezach sportowych/masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie

 

logotrybuny

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa uczestnictwa w imprezach sportowych /

masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie gmina Brochów

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013