Od 1 lipca 2019 – zmieniły się wzory informacji i deklaracji podatkowych.

Od 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

  • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1104);
  • z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1105);
  • z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.