Obwieszczenie GKW

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Brochowie

z dnia 18 września  2018 r.

w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych  w okręgu wyborczym nr 10
w wyborach do Rady Gminy Brochów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Brochowie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Brochów w okręgu wyborczym Nr 10 (obejmującym sołectwo Famułki Królewskie – Famułki Łazowskie, Miszory) w terminie do dnia 24 września  2018 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 19 września 2018 r. do dnia 21 września 2018 r.  w godzinach od 800 do 1600 i w dniu  24 września  2018 r. w godzinach od 800 do 1600

                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                    Gminnej Komisji Wyborczej

/-/  Anna Golik