Nieruchomości na sprzedaż Janów Brochów

Brochów, dnia 11.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brochów

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

położonych w miejscowości Janów, gm. Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. 118/4, 118/5, 118/6 obręb Nr 0012 Janów-Janówek stanowiące własność Gminy Brochów.

Dane o nieruchomościach oraz szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

Ogłoszenie o sprzedaży działek w Janowie.pdf

 

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Brochów

ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

 

położonych w miejscowości Śladów, gm. Brochów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid. 493/3, 493/5 obręb Nr 0027 ŚLADÓW stanowiące własność Gminy Brochów.

Dane o nieruchomościach oraz szczegóły dotyczące przetargu znajdują się w ogłoszeniu poniżej:

ogłoszenie o sprzedaży działek w Śladowie.pdf