Dziedzictwo kulturowe

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE

Gminna Ewidencja Zabytków

ARCHITEKTURA

TULOWICE_KAMIEN

Pomnik w Tułowicach – miejsce pamięci, 2 poł. XX w.

Pomnik poświęcony gen. bryg. Stanisławowi Grzmot-Skotnickiemu zmarłemu 19 września 1939 roku pod Tułowicami oraz żołnierzom Wojska Polskiego i miejscowej ludności cywilnej, ofiarom zbrodni hitlerowskiej z 18 września 1939 roku.

 

WILCZE TUL_6

Chałupa nr 6 w Wilczu Tułowskim, 1925r.

 

TULOWICE_DWOR\

TULOWICE_PARK

Dwór w Tułowicach, ok. 1800r.

 

MISZORY_14

Chałupa nr 14 w Miszorach, 1930r.

 

KROMNOW_KRZYZ_2

Krzyż przydrożny w Kromnowie, 1907-2012r.

 

KROMNOW_28

Chałupa nr 28, 1905r. w Kromnowie.

 

JANOW_55

Chałupa nr 55, 1905r. w Janowie.

 

 

JANOW_16

Chałupa nr 16, 1915r. w Janowie.

 

GORKI_3

Dom w Górkach, 1772r.

 

FIGURA MBOSKIEJ

Figura Matki Boskiej, 2 poł. XIX w.

 

BROCHOW_ZESP PAL BROCHOW_ZESP PAL PARK

Dwór w zespole dworsko-parkowym, XVIII w.

 

BROCHOW_ZESP KOSCIOLA_DZWONNICA

Dzwonnica w zespole kościoła parafialnego, XIX w.

 

BROCHOW_SW ROCH

Figura Św. Rocha w Brochowie, 1881r.

 

 

BROCHOW_KAPLICA CMENT

Kaplica cmentarna w Janowie, I poł XIX w.

 

 

BROCHOW_FIG_CHRYSTUSA

Figura Chrystusa w Brochowie, 2 poł. XIX w.

 

120756007_347454060012411_4755977563257415938_n

Michał Karasiewicz 19 lat

BROCHOW_ZESP KOSCIOLA

BROCHOW_ZESP KOSCIOLA_KOSCIOL

Bazylika św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie, 1551, XVII w, I poł, XIX w.

http://brochow-parafia.pl/historia

 

 

 

BROCHOW_ZESP KOSCIOLA_MURY

Mur obronny w zespole kościoła parafialnego, XVII w.

 

MIEJSCA PAMIĘCI

27994r09

pomnik

Pomnik w Śladowie nad Wisłą.

Teren ten jest skropiony krwią poległych żołnierzy polskich oraz 106 mieszkańców wsi, mężczyzn, kobiet i dzieci. W tym miejscu 18 września 1939 roku nie oszczędzono nikogo, ani zdrowych, ani rannych, ani nawet małych dzieci.

 

702867_1758057697751542_946936880_n

Pomnik Fryderyka Chopina.