Już wkrótce ruszy Przebudowa drogi gminnej tzw „Gruszowej”

Przebudowa drogi „Gruszowej”
Również dzisiejszego dnia Wójt Gminy podpisał umowę na długo wyczekiwaną Przebudowę drogi gminnej nr 380124W „Gruszowa” w miejscowości Brochów. Wykonawcą inwestycji będzie firma „DROG-BET” Marcin Głuchowski z Sochaczewa. Zadanie to zostanie wykonane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej” z którego Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 199 872 zł, a cała wartość inwestycji wynosić będzie 313 801,29 zł.

gruszk4 gruszk 3 gruszk 2 gruszk1