INFORMACJA – w dniu 07.08.2018 przerwy w dostawie wody dla miejscowości Andrzejów, Wólka Smolana, Lasocin

CCF_000053