INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

 

Informujemy, że od 15 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Brochów, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Węgiel pochodzi z  polskich kopalń.

Węgiel:

–  Groszek w ilości 166,26 t. – cena 1850,00zł/t

–  Kostka w ilości 67,52 t. – cena 2000,00zł/ t

–   Orzech  w ilości 2,60 t. – cena 2000,00zł/ t

 

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego. Surowiec będzie sprzedawany luzem.

Wnioski na zakup węgla będzie można składać do dnia 30 czerwca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brochów.

Sprzedaż prowadzona jest bez limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe (osoby, które zakupiły już 3 tony w sezonie 2022/2023, mogą ponownie wnioskować o zakup). Sprzedaż prowadzona jest także bez ograniczeń terytorialnych (zakupu węgla mogą dokonać mieszkańcy spoza Gminy Brochów). W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu oraz wpłat, do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży.

 

Więcej informacji w sprawie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych można uzyskać pod numerem telefonu 22 100 25 97.