Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych  termin naboru kandydatów na urzędników wyborczych został przedłużony do dnia 6 kwietnia 2018r.

Informacje dot. naboru znajdują się pod adresem:

http://plock.kbw.gov.pl/779_Urzednicy_wyborczy/1/24541_Do_6_kwietnia_Dyrektor_Delegatury_KBW_w_Plocku_przyjmuje_zgloszenia_kandydatow_na_funkcje_urzednika_wyborczego

 

******************************************************************************************

Urząd Gminy w Brochowie informuję, iż pod adresem

http://plock.kbw.gov.pl/

opublikowana została informacja o zasadach dokonywania

zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych

w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury