INFORMACJA – 500 + po nowemu

50+

Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z realizacją programu „Rodzina 500+” na podstawie zmienionej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( z dnia 26 kwietnia 2019r ),  wnioski w oparciu o nowe zasady będą przyjmowane od dnia 1 lipca 2019     ( wersja elektroniczna ), od dnia 1 sierpnia 2019 roku ( wersja papierowa).

Zgodnie z ustawą program zostaje rozszerzony na wszystkie dzieci do 18 lat bez względu na dochody rodziny od 1 lipca 2019r., obejmie on wszystkie dzieci do 18. roku życia, również pierwsze i jedyne w rodzinie. Od tego dnia możliwe będzie składanie wniosków o świadczenie drogą elektroniczną (kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu odpowiednio matki albo ojca, lub opiekuna faktycznego.

Jeżeli nie masz ustalonego prawa do 500 + na pierwsze dziecko powinieneś złożyć wniosek od 1 lipca 2019 elektronicznie lub od 1 sierpnia 2019 papierowo.

Jeżeli masz przyznane prawo na pierwsze lub kolejne dziecko do 30 września 2019r, powinieneś w lipcu złożyć wniosek elektronicznie lub od 1 sierpnia 2019 w wersji papierowej, aby nadal mieć prawo do świadczeń od października 2019r.

Jeśli wnioskodawca złoży wniosek w okresie lipiec–wrzesień 2019 r.,( jeżeli nie ma prawa do świadczenia) świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast w razie złożenia wniosku po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za lipiec, sierpień i wrzesień.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres, złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie pod numer /22/ 725-71-82