II przetarg na sprzedaż nieruchomości Śladów, Janów

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości  Janów, Śladów

 …

Działka nr ewid. 118/4 miejscowość JANÓW

Działka nr ewid. 493/3 miejscowość ŚLADÓW