II etap preferencyjnego zakupu węgla

Informacja

wniosek-preferencyjny-zakup-wegla brochów

Od dnia 02.01.2023 r. ruszył drugi nabór wniosków na preferencyjny zakup węgla.

Wnioski o zakup węgla typu: groszek II, orzech, kostka można składać w pokoju nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8:00 do 16:00, a we wtorek od 9:00 do 17:00. Wnioski można składać do 20.04.2023 r.

Wniosek może złożyć osoba, która:

– otrzymała dodatek węglowy

– lub dokonała wpisu do CEEB (w przypadku nie złożenia wniosku o dodatek węglowy).

Formularze dostępne są:

– w Biurze Obsługi Mieszkańców

– na stronie internetowej: brochow.pl

– na Facebooku „Czy wiesz, że w Brochowie”

Maksymalna ilość węgla na jedno gospodarstwo domowe w sezonie grzewczym 2022/2023 wynosi 3 tony, w tym:

– 1,5 tony do 30.04.2023 r.

– lub 3 tony, jeśli do dnia 31.12.2022 r. nie dokonano zakupu preferencyjnego węgla albo dokonano zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony.

 

Nie dopuszcza się odbioru węgla w częściach kilogramowych.

Maksymalna cena 1 tony węgla będzie wynosić 2000,00 zł.

Cena nie obejmuje transportu węgla z punktu dystrybucji do gospodarstwa domowego oraz pakowania węgla w worki.

Odbiór węgla następuje jednorazowo zgodnie z wnioskiem.

Punkty dystrybucji będą znajdowały się na terenie gminy:

 Rol-Bud S.C. Ewa Rutkowska Robert Rutkowski, Olszowiec 4

– Bento Grzegorz Stelmach, Skład Opału, Malanowo 24a