Dzień Nauczyciela i pasowanie na Ucznia w Szkole Podstawowej w Śladowie 13.10.2017 r.