Dzień Nauczyciela i pasowanie na Ucznia w Szkole Podstawowej w Lasocinie 20.10.2017 r.