Dzień Nauczyciela i pasowanie na Ucznia w Szkole Podstawowej w Brochowie 17.10.2017 r.