Drugi Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Brochów 15.09.2017