28 lipca 2019r. Wybory do Izb Rolniczych

28 lipca 2019 Wybory do Izb Rolniczych

 

Rok 2019 to kolejne wybory do izb rolniczych, odbywające się na terenie całego kraju już 28 lipca. Po raz szósty wszyscy płatnicy podatku rolnego, posiadający czynne prawo wyborcze, mogą wybierać swoich przedstawicieli w gminie.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do izb rolniczych  mają wszystkie osoby będące podatnikami podatku rolnego i posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, o ile w tych spółdzielniach posiadają wkłady gruntowe.

Głosowanie na terenie Gminy Brochów odbędzie się 28 lipca 2019 r.
w Urzędzie Gminy Brochów w godzinach 08:00 – 18:00

Możecie Państwo oddać głos na 2 kandydatów