Komunikat BDO

BDO logo

KOMUNIKAT PRZYPOMINAJĄCY PRZEDSIĘBIORCOM O OBOWIĄZKU DOKONYWANIA SAMODZIELNEGO WPISU BĄDŹ AKTUALIZACJI WPISU W REJESTRZE BDO, W MOMENCIE WPISYWANIA SIĘ DO REJESTRU DZIALALNOŚCI REGULOWANEJ W GMINIE BROCHÓW W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jest zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV, w którym podaje nazwy gmin, na terenie których ma odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, czyli do samodzielnego złożenia elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl
Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) podmiot uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności, z uwagi na brzmienie przepisu z art. 50 ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 50 ust. 1 pkt 7 lit. b i art. 194 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o odpadach. Prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do Rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.
Ponadto należy pamiętać, że ustawa o odpadach nie zawiera wyjątków w zakresie wpisu do działu XV dla podmiotów, które nie odbierają odpadów komunalnych w danej gminie, a są wpisani do RDR tej gminy.