Aktualności

szkoła jpg

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w Gminie Brochów

Gmina Brochów w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 […]

czytaj więcej