Aktualności

urząd kampinos

konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Wójt Gminy Kampinos ogłasza konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 8 lipca 2020 r. (środa)   do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Kampinos ul. Niepokalanowska 3, lub przesłać […]

czytaj więcej